ค้นหาข่าว :
 
  ข่าวสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป     
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาของพวกเราที่ได้รับรางวัลด้านต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (อ่าน 24)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 วันที่ 17 กันยายน 2562 (อ่าน 21)
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และผู้ที่สนใจทางด้านดาราศาสตร์ (อ่าน 34)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภูมิใจนำเสนอละครเวที เรื่อง “คำพิพากษา“ “เมื่อคำพูดของคนฆ่าคนด้วยกันเอง เรื่องนี้ใครจะตัดสิน” (อ่าน 99)
ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมการแข่งขัน KSU Walk Run Fun ชมมอ เพื่อสุขภาพ “ครั้งที่ 1“ (อ่าน 33)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลิดา เหมตะศิลป์ (อ่าน 39)
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ร่วมโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์” (อ่าน 29)
ขอเชิญ นักศึกษาใหม่ ร่วมโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 33)
  ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ     
ตารางเรียนสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 77)
ตารางสอนสำหรับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 51)

 


 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป